Privacybeleid

Hilgers Accountants verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, onze diensten en / of omdat jij of je werkgever deze gegevens aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres, identificatie gegevens (indien van toepassing), geslacht en geboortedatum

Hilgers Accountants verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: om onze opdrachten en diensten te kunnen uitvoeren; voor het verzenden van onze nieuwsbrief; om je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; om diensten bij je af te leveren. Naam, adres en telefoongegevens die vrijblijvend op de onze website worden achtergelaten zullen alleen gebruikt worden om met jou te communiceren.

De verwerking van persoonsgegevens door Hilgers Accountants gebeurt op de hierboven omschreven manier en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, of is gebaseerd op jouw toestemming. Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken.

Hilgers Accountants zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om diensten te verlenen of voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt, tenzij wettelijk een langere bewaartermijn is vereist.

Hilgers Accountants deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, of met jouw uitdrukkelijke toestemming. Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken. Met derden die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@hilgers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Hilgers Accountants zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.